درباره ژکال

درباره ژکال

چهارمین جشنواره سراسری دانشجویی نقاشی ژکال

دانشجویان رشته نقاشی دانشگاه هنر تهران در سالهای متمادی جز جریان سازان و فعالان رشته نقاشی در عرصه هنر ایران بوده اند.
انجمن علمی نقاشی دانشگاه هنر تهران با پشتوانه برگزاری دو دوره موفق “هفته نقاشی” در سال های ۹۲ و ۹۳ اقدام به برپایی این برنامه به صورت اولین جشنواره سراسری دانشجویی نقاشی با نام “ژکال” در سال ۱۳۹۴ نمود و هرساله با قدرت بیشتری نسبت به قبل به سوی پیوند فضای آکادمیک دانشگاهی و فضای حرفه ای هنر نقاشی گام برمی دارد.
مسئولین برگزاری جشنواره ژکال از اولین دوره برگزاری آن نگاه ویژه ای به دانشجویان علاقه مند به هنر نقاشی داشته اند، در کنار این حمایت،تصمیم گرفته شده تا هم توجه مسئولین و هم دانشجویان به این موضوع جلب شود که فرآیند و نتیجه هرگونه فعالیتی،منوط به اتمام دوره دانشجویی نبوده و دانشجو می تواند در زمان دانشجویی خود نیز همان جدیت را در ارائه مسائل و طرح های پیشنهادی داشته باشد.

اکنون که جشنواره دانشجویی نقاشی ژکال در آستانه ی چهارمین سال برگزاری اش می باشد، همچون گذشته در تلاش است توجه اهالی حوزه ی تجسمی و دانشگاه را به سمت قشر دانشجو معطوف کند و به دانشجویان با انگیزه کمک کند تا بتوانند در مسیر حرفه ای قدم بردارند.
دوره چهارم جشنواره به دبیری خانم زینب کلاته از اول دی ماه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.بخش پژوهشی این دوره با عنوان “دانشجو چیست؟” به بررسی نقش کلیدی دانشجوی هنر در دانشگاه می پردازد.
هدف این دوره از جشنواره در درجه اول نفی و رد آن ساز و کاریست که دانشجویان را به افرادی منفعل تبدیل کرده و سعی بر آن است آن نوع از سوژه شدگی را کشف و مورد بررسی قرار دهد که در شکل نوع خاصی از فردیت بر دانشجو تحمیل شده و دانشجویان را با این سوال مواجه کند که چه چیز غیر از آنچه هستند میتوانند باشند.

  • تهران دانشگاه هنر
  • دی ماه 1397
  • داوران